องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
81 โครงการพัฒนาระบบบริหารชุมชนโดย“ หมอประจำครอบครัว [ 22 ส.ค. 2562 ]
82 โครงการตรวจหนอนพยาธิให้กับประชาชนตำบลท่าด้วง [ 20 ส.ค. 2562 ]
83 การรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว [ 10 ส.ค. 2562 ]
84 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]
85 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ส.ค. 2562 ]
86 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ส.ค. 2562 ]
87 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 15 ก.ค. 2562 ]
88 โครงการอบรม อสม. ใหม่ / ทนแทน [ 12 ก.ค. 2562 ]
89 โครงการศูนย์การเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน (โรงเรียน อสม.) [ 12 ก.ค. 2562 ]
90 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35