องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายสำนักตาเสือ หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
2.โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายโป่งสะทอน - ตีนจ้ำ หมู่ที่ 5-6 ตำบลท่าด้วง
3.โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน
4.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2562