องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ขอประชาสัมพธ์เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 13 รายการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงขอประชาสัมพธ์เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด  จำนวน 13 รายการ
ผู้ใดสนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.(ในวันเวลาราชการ)
หรือโทรสอบถาม 056-020417    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2562