องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขอน หมู่ที่ 1
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ หมู่ที่ 1
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
8. โครงการติดตั้งเสาไฟแรงต่ำพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำอัตโนมัติ หมู่ 8
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563