องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายหมู่ที่ 5 - หมู่ที่  6 หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายโป่งหว้า) หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2564