องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
1.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมใจนึก หมู่ 3 บ้านไทรงาม
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2564