องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายเขามัน - สายซับอีเต้ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด
2.โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ 1 หมู่ 6 หมู่ 8 ตำบลท่าด้วง
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2562