องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 6 ตำบลท่าด้วง
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2562