องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างราวกันตกสะท้อนแสง บริเวณซอยลำสุทธิ หมู่ 6 บ้านสันเจริญ
2.โครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะ(บริเวณตรงข้ามบ้านนายไบูลย์ คลองห้วยตากผ้า) หมู่ 3 บ้านไทรงาม
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2564