องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 9 เม.ย. 2564 ]
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]
7 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 30 มี.ค. 2564 ]
8 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 29 มี.ค. 2564 ]
9 ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]
10 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37