องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 19 ม.ค. 2564 ]
2 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 14 ม.ค. 2564 ]
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 13 ม.ค. 2564 ]
4 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 8 ม.ค. 2564 ]
5 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ม.ค. 2564 ]
6 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 6 ม.ค. 2564 ]
7 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 16 ธ.ค. 2563 ]
8 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2563 ]
9 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ [ 30 พ.ย. 2563 ]
10 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34