องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดซับชมพู่ หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่
2.โครงการก่อสร้างซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านไทรงาม - บ้านซับชมพู่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2563