องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศแบบบัญชีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศแบบบัญชีรายการทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563