องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
1.โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
2.โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
3.โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2562