องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
1.โครงการขุดลอกดินเสริมคันคลอง 2 จุด หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
2.โครงการขุดลอกดินเสริมคันคลอง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน
3.โครงการขุดลอกดินเสริมคันคลอง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2562