องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2562 ]
72 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2562 ]
73 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2562 ]
74 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]
75 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]
76 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]
77 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]
78 การรณรงค์ลดการใช้ถุงพาสติกและกล่องโฟม [ 12 ก.ย. 2562 ]
79 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]
80 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 26 ส.ค. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35