องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 มี.ค. 2563 ]
42 ประกาศเจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 25 มี.ค. 2563 ]
43 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนฯ [ 25 มี.ค. 2563 ]
44 ประกาศใช้คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน (สำนักปลัด) อบต.ท่าด้วง [ 25 มี.ค. 2563 ]
45 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐฯ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 มี.ค. 2563 ]
46 ประกาศใช้คู่มือแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ [ 25 มี.ค. 2563 ]
47 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 23 มี.ค. 2563 ]
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]
49 รายงานงบการเงินประจำปี 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]
50 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 25 ก.พ. 2563 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35