องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]
32 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]
33 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]
34 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ท่าด้วง [ 26 มี.ค. 2563 ]
35 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 26 มี.ค. 2563 ]
36 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 26 มี.ค. 2563 ]
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 26 มี.ค. 2563 ]
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]
39 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2563 (รอบ6เดือน) [ 25 มี.ค. 2563 ]
40 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35