องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
191 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 6 ธ.ค. 2560 ]
192 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 4 ธ.ค. 2560 ]
193 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 29 พ.ย. 2560 ]
194 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 28 พ.ย. 2560 ]
195 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 28 พ.ย. 2560 ]
196 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 27 พ.ย. 2560 ]
197 สถานการณ์โรคเอดส์ ปี 2560 [ 22 พ.ย. 2560 ]
198 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 พ.ย. 2560 ]
199 การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน [ 14 พ.ย. 2560 ]
200 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 6 พ.ย. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35