องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
181 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 5 ก.พ. 2561 ]
182 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 18 ม.ค. 2561 ]
183 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 17 ม.ค. 2561 ]
184 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 29 ธ.ค. 2560 ]
185 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 26 ธ.ค. 2560 ]
186 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 18 ธ.ค. 2560 ]
187 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 15 ธ.ค. 2560 ]
188 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 ธ.ค. 2560 ]
189 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 12 ธ.ค. 2560 ]
190 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 6 ธ.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35