องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
181 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ [ 21 ต.ค. 2559 ]
182 งบรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]
183 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]
184 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]
185 ประกาศแก้ไขราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 25 ส.ค. 2559 ]
186 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 [ 19 ส.ค. 2559 ]
187 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 25 ก.ค. 2559 ]
188 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 ก.ค. 2559 ]
189 ใส่ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 22 มิ.ย. 2559 ]
190 ปัญหาการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ [ 16 มิ.ย. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29