องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
171 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 31 ก.ค. 2561 ]
172 การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ [ 19 ก.ค. 2561 ]
173 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 13 ก.ค. 2561 ]
174 ประกาศผลประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]
175 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 24 พ.ค. 2561 ]
176 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 25 เม.ย. 2561 ]
177 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 24 เม.ย. 2561 ]
178 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 26 มี.ค. 2561 ]
179 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 7 ก.พ. 2561 ]
180 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 6 ก.พ. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35