องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
151 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 13 รายการ [ 15 พ.ย. 2561 ]
152 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 14 พ.ย. 2561 ]
153 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 13 พ.ย. 2561 ]
154 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 12 พ.ย. 2561 ]
155 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 9 พ.ย. 2561 ]
156 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]
157 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ [ 1 พ.ย. 2561 ]
158 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 ต.ค. 2561 ]
159 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 16 ต.ค. 2561 ]
160 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 11 ต.ค. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35