องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
141 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 4 ธ.ค. 2561 ]
142 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 3 ธ.ค. 2561 ]
143 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 30 พ.ย. 2561 ]
144 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 30 พ.ย. 2561 ]
145 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 29 พ.ย. 2561 ]
146 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 20 พ.ย. 2561 ]
147 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 19 พ.ย. 2561 ]
148 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ [ 19 พ.ย. 2561 ]
149 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 พ.ย. 2561 ]
150 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 15 พ.ย. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35