องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
121 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธ์ [ 14 ก.พ. 2562 ]
122 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 ก.พ. 2562 ]
123 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 8 ก.พ. 2562 ]
124 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 6 ก.พ. 2562 ]
125 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]
126 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลประชาชนกลุ่มด้วยโอกาสในชุมชน [ 6 ก.พ. 2562 ]
127 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 4 ก.พ. 2562 ]
128 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 30 ม.ค. 2562 ]
129 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 28 ม.ค. 2562 ]
130 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 25 ม.ค. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35