องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
111 โครงการพัฒนาระบบบริหารชุมชนโดย“ หมอประจำครอบครัว [ 20 มี.ค. 2562 ]
112 โครงการเกษตรกรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ [ 19 มี.ค. 2562 ]
113 โครงการรอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี [ 11 มี.ค. 2562 ]
114 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]
115 โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพรักษาโรค [ 6 มี.ค. 2562 ]
116 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 1 มี.ค. 2562 ]
117 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง(บายศร๊)ประจำปี2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]
118 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 22 ก.พ. 2562 ]
119 โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิต [ 21 ก.พ. 2562 ]
120 โครงการ พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข [ 15 ก.พ. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35