องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
101 โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน [ 26 เม.ย. 2562 ]
102 โครงการตรวจสารเคมีในเลือด [ 24 เม.ย. 2562 ]
103 ประกาศรายงานผลการสำรวจและศึกษาข้อบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ท่าด้วง ปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]
104 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 11 เม.ย. 2562 ]
105 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 10 เม.ย. 2562 ]
106 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ [ 9 เม.ย. 2562 ]
107 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 8 เม.ย. 2562 ]
108 โครงการชุมชนตำบลท่าด้วงปลอดบุหรี่ [ 5 เม.ย. 2562 ]
109 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าด้วง [ 4 เม.ย. 2562 ]
110 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน [ 3 เม.ย. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35