องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
91 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 19 มิ.ย. 2562 ]
92 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]
93 โครงการตรวจสุขภาพสัญจร [ 6 มิ.ย. 2562 ]
94 ประกาศรายงานการเงินปี 2561 [ 31 พ.ค. 2562 ]
95 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 17 พ.ค. 2562 ]
96 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข [ 16 พ.ค. 2562 ]
97 โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน [ 16 พ.ค. 2562 ]
98 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กอายุตั้งแต่ ๑๑ ปีขึ้นไป [ 13 พ.ค. 2562 ]
99 สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 9 พ.ค. 2562 ]
100 โครงการหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวานความดันโลหิต [ 7 พ.ค. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35