องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]
22 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครึ่งปีแรก [ 30 เม.ย. 2561 ]
23 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครึ่งปีแรก [ 21 เม.ย. 2560 ]
24 รายงานการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 27 ธ.ค. 2559 ]
25 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ท่าด้วง [ 1 เม.ย. 2559 ]
26 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 20 ต.ค. 2554 ]
 
|1|2หน้า 3