องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2563