องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
1.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 47-006 สายบ้านท่าด้วง - บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2564