องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเดื่อ หมู่ 8 บ้าท่าด้วง
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียน หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2564