องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 2 ต.ค. 2563 ]
2 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 29 ส.ค. 2559 ]
3 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราฃการ อบต.ท่าด้วง [ 1 เม.ย. 2559 ]