องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2564) [ 29 เม.ย. 2559 ]
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) [ 3 พ.ค. 2554 ]