องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]
2 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]
3 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]
4 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]
5 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]
6 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]
7 งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือนธันวาคม 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]
8 งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือนพฤศจิกายน 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]
9 งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือนตุลาคม 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]
10 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]