องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กระดานเสวนา


ขอสอบถามเรื่องเสาสัญญาณโทรศัพท์

เนื่องจากพื้นที่บ้านที่อยู่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยทำให้ขาดการติดต่อสื่อสารและตอนนี้มีปัญหาในเรื่องการเรียนออนไลน์ของบุตรหลานเชื่อมต่อินเตอร์เน๊ตไม่ได้เลยรบกวนช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยนะคะ
ที่หมู่บ้านโนนต้อง,หมู่บ้านไทรย้อย ต.ท่าด้วง

โดยคุณ ผู้ปกครองนักเรียน Mail to ผู้ปกครองนักเรียน (183.88.212.235) [06-07-2021 09:41]Error5