องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 26 ต.ค. 2563 ]
22 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]
23 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]
24 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 2 ก.ย. 2563 ]
25 รายงานการผลการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]
26 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ [ 19 มิ.ย. 2563 ]
27 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]
28 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานฯ [ 7 พ.ค. 2563 ]
29 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 9 เม.ย. 2563 ]
30 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35