องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
161 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 10 ต.ค. 2561 ]
162 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]
163 รา่ยการผลการตรวจจาก สตง. [ 28 ก.ย. 2561 ]
164 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]
165 การรณรงค์ลดการใช้ถุงพาสติกและกล่องโฟม [ 12 ก.ย. 2561 ]
166 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ส.ค. 2561 ]
167 การรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว [ 21 ส.ค. 2561 ]
168 การรณรงค์เผาในที่โล่ง [ 16 ส.ค. 2561 ]
169 สถานการณ์โรคเอดส์ปี2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]
170 ประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไขปัญหาขยะ/การคัดแยกขยะ [ 8 ส.ค. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35